Reisverzekering

Genieten zonder zorgen

Om echt te kunnen genieten zonder zorgen op uw vakantie, is het verstandig een reisverzekering af te sluiten. Een ongeluk schuilt nou eenmaal in een klein hoekje, wat toch nadelige gevolgen voor uw vakantie kan hebben. Zo dekt uw ziektekostenverzekering niet alle ziektes in het buitenland, terwijl uw eigen risico daar wel telt! Onderstaand meer informatie over de verschillende types reisverzekeringen.


Kortlopende Reisverzekering


 
Algemeen
- De Kortlopende Reisverzekering is voor iedere vakantieganger én enkele zakenreizigers.
- Zakenreizigers in de sector commercieel, adminstratief en toezichthoudend werk, ongeacht het vervoermiddel waarmee gereisd wordt en ongeacht de bestemming, zijn standaard verzekerd.

Grensbewoners
- Verzekerden moeten hun vaste woonplaats in Nederland hebben of staan ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.
- Grensbewoners tot maximum 50 km van de Nederlandse grens kunnen ook verzekerd worden. Wel dient de zogenaamde Grensbewonersclausule bij de polis gevoegd te worden

De Kortlopende Reisverzekering kent drie varianten:   

Basis
- De Basis verzekering heeft het goedkoopste tarief. De verzekerde bedragen per dekking zijn hier het laagst van alle varianten. Het eigen risico voor Bagage is € 100,-.
- De dekking Personenhulp is net als bij de andere varianten standaard meeverzekerd.
- De variant Basis is het meest geschikt voor reizigers die kleinere schades voor eigen riscio nemen en alleen voor de grotere schade's het fijn vinden om terug te kunnen vallen op hun verzekering.

Comfort
- De Comfort verzekering heeft een gemiddeld tarief. De verzekerde bedragen per dekking zijn hoger dan de Basis dekking, Het eigen risico voor Bagage is € 50,-.
- De dekking Personenhulp is net als bij de andere varianten standaard meeverzekerd.
- De variant Comfort is het meest geschikt voor de reiziger die grotendeels bij een schade wil kunnen terugvallen op zijn verzekeraar.

Optimaal
De Optimaal verzekering heeft het duurste tarief maar biedt ook de hoogst verzekerde bedragen en heeft geen eigen risico.
De standaard dekkingen op deze verzekering zijn:
- Personenhulp
- Bagage
- Geld
- Geneeskundige kosten
- Reis Rechtsbijstand

Annuleringsdekking

De rubriek Annulering biedt dekking voor
- annuleringskosten wanneer men voor aanvang van de reis wil annuleren
- niet-gebruikte reisdagen als men de reis moet afbreken en eerder terugkeert naar huis of omdat men tijdens de reis in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Bij de standaard annuleringsverzekering kan men een beroep op de dekking doen als een in de voorwaarden genoemde reden (omstandigheid) zich voordoet. Men heeft dan recht op 100% uitkering van de annulerings- of afbrekingskosten.

De verzekerde kan annuleren als er sprake is van een van de 15 genoemde onvoorziene gebeurtenissen:
- Verzekerde, een familielid in de 1e of 2e graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
- Overlijden van een familielid in de 3e graad
- Verzekerde of partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor de geboekte reis.
- Verzekerde, een medeverzekerde, een huisgenoot of inwonend kind van verzekerde moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
- Verzekerde krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. Ook kan verzekerde annuleren wanneer deze persoon tijdens zijn reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van zijn bestaande woning. Dit alleen als verzekerde geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
- De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie verzekerde tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, loopt ernstige verwondingen op of overlijdt en kan u daardoor niet meer ontvangen.
- Verzekerde kan onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor zijn reisbestemming.
- Verzekerde kan onverwacht en buiten zijn schuld geen visum krijgen voor uw reisbestemming in het buitenland.
- Verzekerde wordt buiten zijn schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
- Verzekerde krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en zijn nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
- Verzekerde duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
- Verzekerde verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie.
- Ouder(s) of kind(eren) van verzekerde hebben onverwacht dringend zorg nodig, die alleen verzekerde zelf kan geven.
- Het privévervoermiddel waarmee verzekerde de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komendonheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
- Verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar verzekerde of de medeverzekerde werkt.